Kvalitetsdeklaration

BonZi är sedan april 2018 kvalitetsdeklarerade vid Almega, vårdföretagarna.

Detta innebär att vi följer rådande lagstiftning, använder oss av kollektivavtal, genomför kundundersökningar, arbetar systematiskt med kvalitet och har ett förbättringsarbete.

Du kan läsa mer hos Vårdföretagarna eller se intyget här.