Du är här

Dataskyddsförordningen

Information till kunder

Behandling av personuppgifter

Genom anlita oss som utförare blir du kund hos BonZi personligt stöd AB. Vårt kundregister innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna, information till dig samt för viss statistik rörande kundenkäter, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos BonZi personligt stöd AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att hanteras av administrativ personal på BonZi för att kommunicera med dig. Vi kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Det kan handla om att skapa arbetssätt, rutiner och material tillsammans med dig som underlättar för dina assistenter.

BonZi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget. Därefter kommer enbart uppgifter att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att hanteras enligt rådande lagstiftning om gallring.

Behandlingen av dina personuppgifter i BonZis kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina behov.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Emma Svennerstam på Team Olivia, dataskyddsombud är Ulrika Fransson. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i BonZis verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Anställda

Beroende på vilken anställning du har, finns du med i olika personalregister. Nedan står några exempel där du kan förekomma som anställd, fråga din verksamhetschef eller vårt dataskyddsombud. Personuppgiftsansvarig för våra personalregister är Anders Bäckström på Team Olivia. Ulrika Fransson är utsedd att vara dataskyddsombud i BonZi personligt stöd AB. Du finner kontaktuppgifter till oss här.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i BonZis personalregister, utan kostnad. Skicka din begäran om registerutdrag till BonZi personligt stöd, Skarpnäcks allé, 128 33 Skarpnäck. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad, till den hemadress som är registrerad i personaladministrativa system alternativt folkbokföringsadressen. Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter, så som utbetalning av lön, och kan därför inte begränsas. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktig eller missvisande, bör du kontakta dataskyddsombudet. 

BonZi säljer inte vidare dina uppgifter till tredje part. 

Vill du veta mer om BonZis dataskyddsarbete kan du kontakta dataskyddsombudet. Du hittar också mycket information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, se länk till höger.