Du är här

Personlig assistans

Din önskan är vår ledstjärna.

Vi administrerar din personliga assistans utifrån dina önskemål och i samråd med dig.

 • Tillsammans med dig drar vi upp riktlinjer för hur du vill att just din assistans ska fungera. För dig som är under 18 år ansvarar vi för att du får komma till tals. På det sättet kan du känna att du är delaktig i din vardag.
 • Du är arbetsledare i ditt hem, vi gör tillsammans upp ett arbetsschema utifrån dina behov. Vi ansvarar för att det finns personal hos dig.
 • Du väljer själv, i samråd med oss, hur du vill vara arbetsledare. Vi ger dig det stöd du behöver.
 • Hos oss bereds du en möjlighet att själv intervjua, välja och introducera din personal.
 • Vi är arbetsgivare åt dina assistenter. Vi rekryterar personliga assistenter utifrån dina önskemål och sköter det administrativa.
 • Vi står till förfogande med råd och handledning, både för dig och för dina assistenter.
 • Du har också en möjlighet att låta oss sköta och ta ett större ansvar för din assistans.
 • Vi utbildar din personal, i samråd med dig, i bland annat ergonomi och förflyttningsteknik.
 • Dina assistenter får kontinuerlig handledning av vår sjukgymnast.
 • Vi håller personalmöten för dig och dina assistenter.
 • Vi anordnar aktiviteter för dig och dina assistenter.
 • Du får nyttja vårt gym utifrån ditt eget behov.
 • Utifrån dina önskemål och behov erbjuder vi oss att bistå dig i dina kontakter med handläggare inom kommun och försäkringskassa.
 • Vi kan hjälpa dig vid ansökan om insats och vid överklagan.

 

Personlig assistans från Bonzi rekommenderas av Assistansguiden.se