Du är här

Om oss

BonZi personligt stöd

  • Grundades 2011
  • Har 9 stycken medarbetare som arbetar administrativt
  • Över 400 härliga personliga assistenter, boendestödjare, ledsagare och avlösare.

Idag utför vi insatser inom:

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete. Vi gör alltid en genomförandeplanen i samverkan med dig eller din företrädare.

Det är viktigt att alla kommer till tals och det gäller även för våra kunder som är minderåriga.

I alla frågor samarbetar vi med dig för att det ska bli så bra som möjligt. Vi gör lokala riktlinjer och rutiner för dig och kommer överens hur du vill ha det med arbetsledarskap. En del tycker det är skönt att lägga ansvaret på närmaste chefen och en del vill ha kontrollen själv. Vi ger dig det stöd du behöver. Hos oss bereds du en möjlighet att själv intervjua, välja och introducera din personal utifrån vad du behöver.  Vi är arbetsgivare åt alla assistenter/medarbetare och rekryterar utifrån dina önskemål och behov. Självklart ger vi dig stöd vid anställningen. Vi utför gärna handledning i de grupper där det behövs, vi har även en lång och gedigen vana med kontakter med handläggare inom kommun och försäkringskassan. Vi kan hjälpa dig vid ansökan om insats och i överklagande av beslut om insats.

Alla kunder är såklart välkomna att  nyttja vårt gym utifrån ditt eget behov.

Kontoret

Vi som utför det administrativa arbetet finns på kontoret som ligger på Skarpnäcks allé 60 i Skarpnäck. Alla har specifika arbetsuppgifter:

  • En verksamhetschefer och en kundansvarig. Verksamhetschefen samt kundansvariga för personlig assistans är arbetsledare för de personliga assistenterna och samarbetar nära med vår friskvårdare.
  • 2 kundansvariga för boendestöd samt avlösar- och ledsagarservice hjälper dig att hitta rätt person för rätt uppdrag i nära samarbete med dina önskemål och behov.
  • Vår friskvårdare ansvarar för att din personal har den utbildning de behöver och hon bistår dig när du behöver söka hjälpmedel och kontakt med bostadsanpassningen.
  • Våra bemanningsassistenter ringer in dina vikarier vid behov.
  • Vår jurist hjälper dig med ansökningar om utökning, om du vill göra en överklagan eller om du behöver hjälp med nyansökan.
  • Vår VD arbetar med utveckling av rutiner, riktlinjer, företagets dagliga drift och är ansvarig för verksamheten.
  • Vårt kontro är öppet 07:00 - 16:30, måndag till fredag.

Vi har erfarenhet sedan 20 år tillbaka i tiden av att verkställa personlig assistans i såväl kommunal regi som privat.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Kvalitetssäkring och ledningssystem

För att säkerställa rätt kvalitet arbetar vi efter Socialstyrelsens ledningssystem. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Kvalitetsdeklaration

BonZi är kvalitetsgranskade vid Almega, vårdföretagarna.

Detta innebär att vi följer rådande lagstiftning, använder oss av kollektivavtal, genomför kundundersökningar, arbetar systematiskt med kvalitet och har ett förbättringsarbete.

Du kan läsa mer om vad det innebär hos Vårdföretagarna.

Bifogade filer: