Du är här

Om oss

BonZi personligt stöd AB har funnits sedan 2011. Idag är det 6 stycken som arbetar på kontoret och utöver det har vi över 200 personer som arbetar som personliga assistenter, boendestödjare, ledsagare eller avlösare.

Vi är ett företag som utför insatser till dig som har:

 •  personlig assistans enligt LSS eller Assistansersättning enligt SFB (51 kap i socialförsäkringsbalken), som tidigare var LASS (lagen om assistansersättning). 
 • avlösar- och ledsagarservice enligt SoL och LSS. 
 • boendestöd i Nacka kommun med begåvningsmässiga- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi utför de insatser som du beviljats av kommunal handläggare eller av försäkringskassan.

Din önskan är vår ledstjärna. Vi gör genomförandeplanen i samverkan med dig eller din företrädare. Du själv ges alltid möjlighet att uttrycka dina önskemål.

För dig som under 18 år ansvarar vi för att du får komma till tals.

 • Tillsammans med dig drar vi upp riktlinjer för hur du vill att just din service ska fungera. På det sättet kan du känna att du är delaktig i din vardag.
 • Du eller din företrädare är arbetsledaren i ditt hem. Vi ansvarar för att det finns personal hos dig.
 • Du väljer själv, i samråd med oss, hur du vill vara arbetsledare. Vi ger dig det stöd du behöver.
 • Hos oss bereds du en möjlighet att själv intervjua, välja och introducera din personal.
 • Vi är arbetsgivare åt dina avlösare/ledsagare. Vi rekryterar avlösare/ledsagare utifrån dina önskemål och ger dig stöd vid anställningen.
 • Vi står till förfogande med råd och handledning, både för dig och för dina avlösare/ledsagare.
 • Du har också en möjlighet att låta oss sköta och ta ett större ansvar för din service.
 • Utifrån dina önskemål och behov erbjuder vi oss att bistå dig i dina kontakter med handläggare inom kommun.
 • Vi kan hjälpa dig vid ansökan om insats och i överklagande av beslut om insats.
 • Vid behov kan dina avlösare/ledsagare få kontinuerlig handledning av vår sjukgymnast.
 • Du får nyttja vårt gym utifrån ditt eget behov.

Kontoret

Vi som utför det administrativa arbetet finns på kontoret som ligger på Skarpnäcks allé 60 i Skarpnäck. Alla har specifika arbetsuppgifter:

 • Två verksamhetschefer. Verksamhetschefen för personlig assistans är arbetsledare för dina personliga assistenter och samarbetar nära med vår sjukgymnast. Verksamhetschefen för avlösar- och ledsagarservice hjälper dig att hitta rätt person för rätt uppdrag i nära samarbete med dina önskemål och behov.
 • Vår sjukgymnast ansvarar för att din personal har den utbildning de behöver och hon bistår dig när du behöver söka hjälpmedel och kontakt med bostadsanpassningen.
 • Våra bemanningsassistenter ringer in dina vikarier vid behov.
 • Vår VD arbetar med utveckling av rutiner, riktlinjer, boendestöd, företagets dagliga drift och är ansvarig för verksamheten.
 • Öppettiderna är 07:00 - 16:30, måndag till fredag.

Vi har erfarenhet sedan 20 år tillbaka i tiden av att verkställa personlig assistans i såväl kommunal regi som privat.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Kvalitetssäkring och ledningssystem

För att säkerställa rätt kvalitet arbetar vi efter Socialstyrelsens ledningssystem. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Kvalitetsdeklaration

BonZi blev i april 2018 kvalitetsdeklarerade vid Almega, vårdföretagarna.

Detta innebär att vi följer rådande lagstiftning, använder oss av kollektivavtal, genomför kundundersökningar, arbetar systematiskt med kvalitet och har ett förbättringsarbete.

Du kan ladda ned filen nedan och läsa mer om vad det innebär hos Vårdföretagarna.

Bifogade filer: