Du är här

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på en humanistisk bas som speglar vår tro på människors förmåga att utvecklas i grupp och som individ. Genom empati och inlevelse i vårt arbete ska vår värdegrund fortleva och utvecklas. Vår utgångspunkt är att samarbeta med dig. Dina önskemål gällande din insats är det som styr vårt arbete. Vi är din trygghet – alla dagar om året.

BonZis åtagande

Vi garanterar dig att du, oberoende av det lagrum som styr insatsen, alltid bereds möjligheten att själv intervjua, välja och introducera/få introducerad den/de personer som ska utföra din beviljade insats. Detta säkerställer vi genom att:

  • du får tillfälle att från början uttrycka dina önskemål kring insatsens utformning.
  • vi söker personal till dig utifrån dina individuella önskemål.
  • vi genomför en inledande intervju med de arbetssökande men det är du som väljer ut den eller de arbetssökande som du själv önskar.
  • du, eller av dig företrädande, introducerar den valda personen i det som berör det nära samarbetet med dig.

Verksamhetsidé

Bonzi är det lilla företaget som kan erbjuda flexibilitet, närhet och lokalt engagemang. Vi möter varje enskild kund utifrån kundens behov. Genom samarbete inom Team Olivia får Bonzi den styrka som det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet ger.