Du är här

Boendestöd

Sedan vintern 2018 utför vi boendestöd till dig som bor i Nacka kommun. Välkommen att kontakta oss.

Sedan vintern 2018 utför vi boendestöd till dig som bor i Nacka kommun och har en neuropsykiatrisk- och/eller begåvningsmässig funktionsnedsättning. 

Inom boendestödet arbetar vi med kontaktmannaskap. Det är ofta två personer. Dessa personer är din nyckel för att planera just dina insatser.

Inför uppstart av boendestöd hos dig kommer ett uppstartsmöte bokas där vi planerar dina insatser utifrån det du är beviljad. 

Vi anpassar insatserna så att de ska passa ditt behov och matchar dig med rätt boendestödjare i vår verksamhet. Kontaktmannaskapet är en viktig del vid utformningen av den planeringen som rör dina insatser och vad som är målet med insatsen. Dessa personer ska lära känna just dig extra väl.

Vårt mål är att du som kund ska känna god livskvalitet och att din självständighet ökar eller bibehålls. Genom att arbeta med tydliggörande pedagogik kan vi strukturera och konkretisera din vardag för att få exempelvis en välfungerande vardag med kost, hushållning, sömn, hygien, hem, hälsa och socialt samspel. Vi vill skapa en lugn och trygg situation för dig samt förbereda dig för aktiviteterna som är planerade.

Du och din/a boendestödjare arbetar tillsammans fram en genomförandeplan där du är delaktig, har inflytande och får vara med och bestämma.

Genom ett lågaffektivt bemötande kan vi skapa lugn och hjälpa dig att hantera dina känslor.

Din önskan är vår ledstjärna.

Dina insatser kommer att följas upp kontinuerligt. Detta ligger inom ramen för kontaktmannaskapet. Vid uppföljningsträffar kan ni diskutera om det är något du önskar ändra på i insatsen.