Du är här

Avlösar- och ledsagarservice

Din önskan är vår ledstjärna.

Vi administrerar din avlösarservice/ledsagarservice utifrån dina önskemål och i samråd med dig.

Vi är godkända som utförare av:

Vi är upphandlade enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad sedan 2011. Från 1 maj 2015 är vi även anslutna till Nacka kommun.

Din önskan är vår ledstjärna. Vi går igenom dina önskemål och behov när vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig och/eller din företrädare. Du ges alltid möjlighet att uttrycka dina önskemål.

För dig som är under 18 år ansvarar vi för att du får komma till tals.

  • Tillsammans med dig och/eller din företrädare planerar vi hur och när ni vill nyttja avlösarservicen/ledsagarservicen.
  • Vi ansvarar för att rekrytera avlösare/ledsagare utifrån dina önskemål. Vi är arbetsgivare åt din avlösare/ledsagare.
  • Du och/eller din företrädare får möjlighet att delta i rekryteringen i den mån du/ni själva önskar.
  • Vi står till förfogande med råd och handledning, både för dig/er och för din avlösare/ledsagare.
  • Vi kan hjälpa dig vid ansökan om insats och vid överklagan.
  • Vid behov kan din avlösare/ledsagare få kontinuerlig handledning av vår sjukgymnast.
  • Du får nyttja vårt gym utifrån ditt eget behov.
  • Vi följer upp hur det går för dig med avlösarservicen/ledsagarservicen.